gödning

Gödselmedel för trädgårdsodling

Alla som har trädgårdsodlat vet att växter behöver näring för att vara friska och trivas. I anlagda trädgårdar så behöver Moder Natur lite hjälp från de som odlar med att tillföra näringsämnen till utarmade jordar. Eftersom växter har olika behov och det finns många olika typer av gödningsmedel, kan det vara skrämmande att veta när och hur man ska gödsla. Här är lite grundläggande information som hjälper dig att bättre förstå vilken typ av gödningsmedel din trädgård behöver.

”Jämför olika typer av gödningsmedel och lär dig när och hur du ska ”mata” dina växter för en hälsosammare trädgård.”

Typer av gödselmedel

Det är viktigt att avgöra vad dina växter behöver för att välja rätt gödningsmedel. Färdigförpackade gödselmedel är formulerade för att möta olika näringsbehov, med några speciellt formulerade för rosor, träd och buskar, grönsaker, gräsmattor eller lökar för att förenkla arbetet.

Organiskt kontra oorganiskt

Gödselmedel är tillgängliga som organiska (växt- eller djurframställda) eller oorganiska (tillverkade av kemikalier). Organiska typer är bättre för miljön och bidrar till att förbättra jordens allmänna hälsa. Oorganiska gödselmedel gör ingenting för att förbättra jorden och har ingen positiv resteffekt. I vissa fall kan de dessutom vara skadliga för miljön och vilda djur, så det är viktigt att väga för- och nackdelar innan du använder dem.

Granulära kontra vattenlösliga

Det finns två grundläggande former av gödningsmedel, var och en med sina fördelar och nackdelar. Granulära gödselmedel med en långsam frisättning har fördelen att de levererar näringsämnen över en längre tidsperiod. Vattenlösliga gödningsmedel verkar snabbare och ger en snabb tillförsel av näringsämnen när växter behöver en snabb tillgång. Dessa är i allmänhet mindre kraftiga och inte lika långvariga, så de måste appliceras oftare.

Andra populära gödningsmedelsalternativ inkluderar gödningsmedelspiggar, flytande gödningsmedel och kompostteer.

flytande-näring

Näringsämnen som växterna behöver

”Tillskott” vs. ”gödsling”

Det är bra att komma ihåg att gödningsmedel är mer besläktade med vitaminer än mat, särskilt när man dechiffrerar spridningshastighet och frekvens. Växter gör sin egen mat genom fotosyntes och utnyttjar solens energi för att skapa sockerarter från koldioxid och vatten. Växter kräver också mineralämnen (liknande våra vitamintillskott) för sina livsprocesser; gödningsmedel tillhandahåller ett eller flera av dessa väsentliga element. Kväve, fosfor och kalium (N,P,K) är de tre element som sannolikt är bristfälliga i våra jordar, eftersom växter använder dem i större mängder jämfört med andra näringsämnen.

Kväve, fosfor och kalium (N,P,K)

De tre primära näringsämnena (makronäringsämnen) som alla växter behöver är kväve (N), fosfor (P) och kalium (K).

Kväve främjar en hälsosam bladtillväxt genom att stimulera produktionen av klorofyll, som är det huvudsakliga pigmentet som gör att växter kan omvandla solljus till näring. För mycket kväve kommer att resultera i för mycket bladverk och färre blommor eller frukt, medan inte tillräckligt med kväve resulterar i gula löv, en hämmad tillväxt och mindre blommor eller frukt.

Fosfor främjar friska stammar och rotutveckling, tillsammans med en riklig blom- och fruktproduktion. Brist på fosfor kan resultera i lövfall, svaga blomstänglar och knoppar som inte öppnar sig.

Kalium, även kallat kaliumklorid, är ett övergripande näringsämne som används av hela växten. Det hjälper växter att använda sitt fotosyntat och möjliggör en snabbare återhämtning från insekts- och sjukdomsskador eller extrema väderförhållanden. Brist på kalium kan resultera i gula bladkanter, svaga blomstänglar och dåligt utvecklade knoppar.

Näringsförhållanden: N-P-K-kvoten hänvisar till andelen kväve, fosfor och kalium som finns i ett gödselmedel.

Om du vill öka blomproduktionen kommer en formulering som 12-55-6 att innehålla en högre mängd fosfor, vilket främjar fler blomningar.

För att din gräsmatta ska bli grönare så använder du en gödning som innehåller till exempel ett gödselmedel med ett förhållande som 29-0-4, med en högre koncentration av kväve, vilket ökar den frodiga bladtillväxten.

Andra näringsämnen: För att trivas behöver växter också mikronäringsämnen och spårmineraler i mindre mängder, vilket inkluderar kalcium, magnesium, svavel, bor, koppar, järn, mangan och zink.

När och hur man gödslar

De flesta växter drar nytta av ett långsamt verkande granulärt gödselmedel tidigt på våren för att få igång en ny tillväxt. Vissa växter som är infödda och suckulenter behöver lite eller ingen extra gödning. Faktorer som jordtyp, pH, fukt, dränering och temperatur kan påverka en växts förmåga att absorbera näringsämnen. Här är några allmänna riktlinjer; vissa växter inom dessa kategorier kan ha olika behov.

Träd och buskar

De flesta träd och många buskar behöver lite eller inget extra gödningsmedel, beroende på markens hälsa. Om det behövs, applicera ett granulärt gödningsmedel tidigt på våren. Använd ett gödselmedel speciellt framtaget för träd och buskar och applicera det runt dropplinjen.

Perenner

De flesta prydnadsväxter kommer att trivas i en frisk jord och de behöver lite extra gödningsmedel. För etablerade växter är det lämpligt att lägga ut ett lager med kompost tidigt på våren, eller gödsla en gång på våren med ett lämpligt granulärt gödselmedel.

Rosor

Rosor är krävande, och kräver regelbundet med näringsämnen under hela växtsäsongen. Tillsätt gödselmedel varannan till var sjätte vecka under tidig vår till slutet på sommaren, beroende på vilken typ av gödningsmedel som används. Sluta gödsla 6-8 veckor före ditt första genomsnittliga frostdatum för att undvika eventuella skador på nytillväxt. Många moderna hybrider som Oso Easy® kan gödslas mer sällan.

Ettåriga växter

De flesta ettåriga växter är krävande och drar nytta av en kontinuerlig källa till näringsämnen för en ihållande blomning under hela sommaren. Anlägg bäddar med kompost eller använd en högkvalitativ krukjord för behållare. Applicera ett allsidigt granulärt gödselmedel eller ett flytande gödningsmedel som fiskemulsion var 2-6:e vecka enligt förpackningens instruktioner.

Grönsaker

Grönsaker drar nytta av en väl genomarbetad jord och en adekvat gödsling för att maximera produktionen. Näringsbehovet varierar beroende på vilken typ av gröda som odlas.

Frukt och bär

Jordgubbar, blåbär, hallon och fruktträd har alla olika näringsbehov och gödningsscheman, som kan variera beroende på region. Kontakta ditt lokala gardencenter för mer information.

Gräsmattor

Som en allmän regel, applicera ett högkvävegödselmedel speciellt framtaget för gräsmattor på våren och igen på hösten. Lämna nyklippt gräsklipp för en extra kvävekälla.

Lökar

För vårblommande lökar, arbeta in benmjöl eller lökgödsel i planteringshålet enligt instruktionerna. För etablerade bäddar, toppdressa med ett allsidigt lökgödselmedel på hösten, och igen tidigt på våren när en ny tillväxt dyker upp. Sommarblommare som liljor behöver lite extra gödningsmedel så länge som jorden är varm. Om så önskas, arbeta ner lökgödsel i jorden runt växterna tidigt på våren.

Fröplantor

Vänta tills plantorna utvecklar sin första uppsättning riktiga blad innan du gödslar. Använd ett milt flytande gödningsmedel som fiskemulsion av halv styrka och applicera det två gånger i veckan, eller med full styrka var 7-10:e dag. Om du använder krukjord som innehåller gödningsmedel, finns det inget behov av kompletterande näringsämnen.

Oavsett vilken typ av gödningsmedel du använder eller vilken typ av växt du applicerar det på, är det mycket viktigt att vattna ordentligt före och efter för att undvika brända rötter och för att leverera näringsämnen till rotzonen mer effektivt.

Framgångstips vid gödning

Det är viktigt att känna till din jords allmänna hälsa innan du applicerar gödningsmedel, eftersom för mycket gödselmedel kan vara lika skadligt som om växterna inte får tillräckligt.

  • Borsta bort granulat gödselmedel som hamnat på bladen för att förhindra att bladen bränns.
  • Gruppera växter med liknande ljus-, jord- och näringsbehov för att göra det lättare att ta hand om dem.
  • Eftersom växter som odlas i behållare behöver en mer frekvent vattning så läcker näringsämnen ut snabbare än för växter planterade i marken. Gödsla behållare oftare, var 2-4 vecka.
  • Vissa gödselmedel fungerar bättre när temperaturen är högre, men undvik att gödsla under extrema värmeperioder för att undvika att stressa växterna.

gödsel

Organiska gödningskällor

Förutom färdigförpackade gödselmedel finns det individuella tillägg och jordförbättrare.

Här är de vanligaste

Kompost är en av de viktigaste jordförbättringarna, eftersom det förbättrar markens struktur och ger ett brett spektrum av näringsämnen och mineraler. Den kan vara hemgjord eller köpas kommersiellt, och inkluderar svampkompost och maskkompost. Kompost främjar en övergripande växthälsa, ökar motståndskraften mot skadedjur och sjukdomar. Arbeta in komposten i jorden vid planteringstillfället, eller applicera ett 3-5 centimeters lager varje vår runt basen av etablerade växter. Kompost kan också blötläggas i vatten och användas som te. Kompost kan beröva växter på kväve om den inte har bryts ner helt, så det kan bli nödvändigt att komplettera med en kvävekälla. Lär dig hur du gör din egen kompost hemma.

Gödsel består av avföring från boskapsdjur inklusive kor, hästar, höns, strutsar eller kaniner. Ett av de bästa övergripande gödselmedlen, eftersom naturlig gödsel innehåller kväve och andra näringsämnen, samt spårmineraler. Det är både ett gödningsmedel och en jordförbättring, som förbättrar jordstrukturen och främjar en frodig tillväxt. Se till att gödseln är väl åldrad så att den inte bränner växterna. Arbeta in gödseln i jorden vid tidpunkten för plantering eller täck runt etablerade växter med ett par centimeters lager på våren. Gödsel kan också blötläggas i vatten och användas som ett näringste.

Benmjöl, ett pulver tillverkat av finmalda djurben, är rikt på fosfor och kalcium, vilket hjälper till att främja en kraftig tillväxt, rotutveckling och rikligt med blommor. Applicera på våren för en långsam frisättningseffekt under växtsäsongen och igen på hösten för att främja rottillväxt och nästa års blommor.

Bomullsfrömjöl, är en torr biprodukt från bomullsproduktion, vilket förbättrar jordens struktur och ökar den allmänna växthälsan. Applicera en eller två gånger om året för en långsam frisättningseffekt under hela växtsäsongen. Eftersom det är något surt kan jordens pH behöva justeras med kalk eller annan alkalisk källa.

Kelpmjöl eller tångextrakt som det vanligen kallas innehåller mer än 70 vitaminer, spårmineraler och aminosyror som är viktiga för växternas övergripande hälsa. Tillgänglig som ett torkat pulver eller ett flytande koncentrat, kelp främjar rotutveckling, ökar immuniteten mot skadedjur och sjukdomar och stimulerar nyttiga jordbakterier. Detta kan vara en del av ett vanligt program under hela växtsäsongen.

Fiskemulsion, är ett utmärkt gödningsmedel för alla ändamål, främjar en frodig tillväxt, förbättrar markens struktur och stödjer nyttiga mikrober. De flesta källorna är ett flytande koncentrat, men det kan också säljas i pelletsform. Applicera var 2-4:e vecka för en kontinuerlig näringskälla som inte bränner växterna. Fiskgödsel används ofta i kombination med kelp.

Alfalfa, som ofta odlas som täckgröda, finns dock även i granulär eller pelletsform. En av de bästa övergripande organiska tillsatserna, alfalfa förbättrar jordens struktur och är rik på makronäringsämnen, mikronäringsämnen och spårmineraler. Det innehåller triacontanol, vilket är ett naturligt tillväxtstimulerande medel.

Trädgårdsgödsel

Du kanske också gillar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *